Fyzika pre chemikov

  SYLABUS PREDNÁŠOK  INFORMÁCIA O SKÚŠKACH   

 

 AKO PRACOVAŤ S UČEBNÝMI TEXTAMI    

 

 

UČEBNÉ TEXTY

 

  Pohyb  Pohyb vo veľkom súbore častíc   

 Fyzikálne polia  Kmity  Vlny  

  Elektromagnetické vlny 

 Teória relativity  

 Mikrosvet a kvantová fyzika 

 Makroskopické systémy 

 

 ANIMÁCIE   TESTOVÉ OTÁZKY 

 

 HISTÓRICKÝ PREHĽAD

 

 

 

  PRÍKLADY