Java - applety

Tu je niekoľko appletov, ktoré vznikli rozšírením demo-príkladov kurzu "Základy programovania" pre študentov 1. ročníka odboru Fyzika na FMFI UK.

Pre správnu funkciu appletov treba mať nainštalovaný  Java Runtime Environment (JRE) od Sun Microsystems verzie 1.4.2 alebo vyššej. Môžete však skúsiť pracovať s appletom aj bez inštalácie JRE, vtedy sa použije Java-rozhranie dodávané štandardne k WEB-browseru, jeho úplnú kompatibilitu ale nemožno garantovať.

Brownov pohyb

Ilustruje vznik náhodného pohybu mikročastíc nárazmi molekúl prostredia. Hlavným cieľom pri vzniku tohoto appletu bolo preskúšať výkon Javy - simuluje sa pohyb 50 častíc.

 

 

Fraktál

Generovanie jednoduchých fraktálov z čiar. Vznikajú útvary podobné rastlinám.

 

 

Manévre na obežnej dráhe

Jednoduchý simulátor pohybu družice, ktorý umožňuje zmeniť jej rýchlosť v štyroch smeroch. Základy zmeny obežnej dráhy a stretávania.

 

 

 

Let na Mesiac

Jednoduchá simulácia problému troch telies. Umožňuje vyskúšať si podobné manévre, aké sa používali v projekte Apollo.

 

 

 

Life - simulátor

Jednoduchá simulácia množenia baktérií v Petriho miske. Generuje zaujímavé obrazce.